سریال خاتون
رئالیتی شو پدر خوانده

سریال خون سرد

پوست شیر

سریال جیران

3
آموزش مراحل نقاشی گل رز با برگ بصورت تصویری
نقاشی

آموزش مراحل نقاشی گل رز با برگ بصورت تصویری

هنرمندی ها : گل رز یکی از زیبایی های طبیعت است که معمولا از این گیاه بصورت طبیعی یا مصنوعی ، برای ابراز عشق و علاقه و محبت ، استفاده کرده و یک شاخه گل رز یا سبر و یا دسته گل رز ، چه در تصاویر و چه بصورت طبیعی یا مصنوعی ، در این زمینه ، استفاده می شود . به
بالا