ثبت مشاور
» » خوانندگان تبریز
+
گپی با استاد عابد آشتیانی پیشکسوت موسیقی
موسیقی

گپی با استاد عابد آشتیانی پیشکسوت موسیقی

هنرمندیها : آقای جدیدالاسلام که به دلیل دهه ها فعالیت در عرصه عکاسی و مجموعه داری عکس و عکاسی، شهره عام و خاص می باشد، طلایه دار امر خیری شده است.     وی با توجه به ارتباط و دوستی اش با ارباب فضل و فرهنگ و هنر، مسیر جدیدی را فرا روی ما گشوده و
بالا