سریال خاتون
رئالیتی شو پدر خوانده

سریال خون سرد

پوست شیر

سریال جیران

+
بنگاه تئاترال با شیوه‌ای جدید در تماشاخانه سنگلج
تئاتر

بنگاه تئاترال با شیوه‌ای جدید در تماشاخانه سنگلج

هنرمندیها : نمایشنامه «بنگاه تئاترال» نوشته علی نصیریان که پیش از انقلاب آن را به رشته تحریر درآورده، روایت پهلوانی جوانی است که با جادو و وردی که برایش خوانده شده، خاری در سینه دارد. پهلوان دیگر دیگر داستان سعی دارد تا خار را از سینه پهلوان جوان
بالا