سریال خاتون
سریال جیران

سریال نیسان آبی

+
برگزاری جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر
تئاتر

برگزاری جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر

هنرمندیها : سید محمد عابدی عصر امروز در نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری یازدهمین دوره جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر (ارسباران)، اظهار داشت: با وجود مشکلاتی عمدتاً مالی که وجود دارد ولی شهرستان اهر در برگزاری جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر (ارسباران)
بالا